Adresse
Stasjonsveien 1, 0776 Oslo
Tiltakshaver
Undervisningsbygg Oslo KF
Program
1-7 Skole, 728 elever
Areal
10 440 M2 BTA
Ferdigstilt
Skolestart 2020
ANNET
Regulering og forprosjekt
LAST NED PROSJEKT SOM PDF

SLEMDAL SKOLE

Slemdal Skole er en eksisterende skole på Slemdal I Oslo. Skolen er i dag en 3- til 4-paralleller, svært sprengt på kapasitet. Oppgaven ble å gjøre Slemdal skole til en fullverdig 4-paralleller for anslagsvis 720 elever.

Prosjektet består av tre bygninger: Bygg Nord, Gamleskolen fra i 1911 og Hovedbygget fra 1940, som delvis består av eksisterende og nytt. De sistnevnte har begge historisk verdi. Hovedbygget har klart gitt de største utfordringene da bygningsvolumet her er mer enn doblet. Målet ble hele tiden å ivareta både arkitektonisk utrykk og identitet.

Rød teglstein er valgt på Bygg Nord og på søndre tilbygg på Hovedbygget. Dette er gjort for å ivareta en helhet i anlegget. Påbygg på tak, og tilbygg i nord på Hovedbygget er forevist en lettere fasade med skyvbare skodder/forblendingsrister med bakenforliggende platekledning. Tanken er at de eksisterende teglfasadene og teglgesimsene forblir de visuelt mest fremtredende. Gamleskolen forblir uendret.
Se stort