Adresse
Plogveien 22, 0681 Oslo
Tiltakshaver
Oslo kommune v/ Undervisningsbygg Oslo KF
Program
Svømmehall, 16,7m basseng
Areal
1 445m2 BTA
Ferdigstilt
Skrinlagt
LAST NED PROSJEKT SOM PDF

MANGLERUD BAD

På grunn av rehabiliteringsbehov, ble det i 2013 besluttet å rive Manglerud bad og erstatte det med et nytt bad med samme størrelse og lokalisering. Det ble prosjektert et basseng på 16,7m med tilhørende garderobeanlegg.

Prosjektet skulle bygges i fortsettelsen av eksisterende gymbygning på Manglerud skole. Tomten var trang og utfordrende med til dels store terrengforskjeller.

Volum og høyder er tilpasset eksisterende bygg, men med en moderne tolkning av funksjonen og situasjonen. En vegg av rød tegl omkranser et rektangulært volum kledd med opaliserte glassplater. Noen få åpninger i fasaden gir dagslys og utsyn fra utvalgte steder i bygningen.

I 2015 besluttet Byrådet imidlertid å etterkomme kravet om et større basseng på Manglerud, det vil si 25m. Større basseng krevde større tomt. Den nye plasseringen forutsetter at dagens aktivitetsskole og fritidsklubb rives. Aktivitetsskolen får plass i Manglerud skole. Fritidsklubben får nye lokaler i Manglerud bad.

Arch Uno AS har utarbeidet skisse og volumstudie av ny svømmehall for kalkyle. Asplan Viak har fått oppdraget med å prosjektere nytt Manglerud bad. Badet skal etter planen stå ferdig sommeren 2020.
Se stort