Adresse
KABELGATEN 10-12, 0580 OSLO
Tiltakshaver
UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF
Program
VIDEREGÅENDE SKOLE FOR YRKESFAG, FAGSKOLE OG LÆRINGSSENTER, 1300 ELEVER
Areal
45 000 M2 BTA
Ferdigstilt
2013
ANNET
I SAMARBEID MED ARKITEKTPARTNER AS. VINNER OSLO BYS ARKITEKTURPRIS 2014.
LAST NED PROSJEKT SOM PDF

KUBEN YRKESARENA

Kabelgaten 10-12 ligger nord for Økern senter og var tidligere produksjonssted for Standard Tele og Kabelfabrikk. Området har vært preget av industribedrifter, men er nå i transformasjon.

Intensjonen var å skape en yrkesskole som gir faglig identitet og sosial tilhørighet. For å oppnå det, ville vi synliggjøre skolens aktiviteter og etablere en felles areana for sosiale elevaktiviteter. Vi ønsket å gi skolen et formspråk som uttrykte noe varig og solid, blant annet ved å bruke materialer som tegl, sink og kobber som fortsatt utføres som tradisjonelle håndverksfag.

Kuben har en grunnflate på ca 10 000m2 og består av et sentralt volum på 7 etasjer med tilstøtende lavere volumer som inneholder store bygg- og bilverksteder. Første etasje er en stor vrimlehall med tilgang på fellesfunksjoner som kantine, auditorium og bibliotek. Flerbrukshallen er løftet opp til 3. etasje og krager ut over kantinen og hovedinngangen. I underetasjen er det parkering og tekniske rom.

Bærende konstruksjoner består av stålsøyler og prefabrikerte betongelementer. Yttervegger er isolerte bindingsverksvegger båndtekket med forpatinert svart sink, forpatinert kobber og teglforblending. Store glassfasader, enkle og doble, er utført med Schüco aluminiumssystem med energiglass. Bygningen tilfredsstiller Undervisningsbyggs krav til energiforbruk, 120 kWh/ m2 pr. år.http://byplanoslo.no/content/oslo-bys-arkitekturpris-kuben-og-arch-uno-til-topps
Se stort