Adresse
Herslebsgate 20, 0561 Oslo
Tiltakshaver
Undervisningsbygg Oslo KF – Oslo kommune
Program
Ombygging og rehabilitering av eksisterende skolebygning fra 1922; tilrettelagt for ny videregående skole med 730 elever.
Areal
10.295 m2 BTA
Ferdigstilt
2014
ANNET
Kandidat til Oslo Bys Arkitekturpris for 2014.
LAST NED PROSJEKT SOM PDF

HERSLEB VIDEREGÅENDE SKOLE

Hersleb skole sto ferdig 1922; etter tegninger av byarkitekt Harald Aars. Bygget med ambisjoner om å være en solid, framtidsrettet skolebygning med høy materialkvalitet og moderne tekniske løsninger. Hersleb skole ble på folkemunne kalt «Skoleslottet».

Hovedtrappen er utsmykket med 3 store veggmalerier utført av de såkalte «fresco-brødrene» Per Krogh, Axel Revold og Alf Rolfsen. Taket i trappehallene er rikt dekorert med ornamentmalerier. Bygningen oppført på Byantikvarens gule liste.

Utfordringene var å få innpasset en moderne videregående skole med 730 elever, basert på dagens krav og samtidig sikre god tilgjengelighet og tilrettelegge for diskret og rasjonell framføring av moderne tekniske installasjoner uten å komme i konflikt med aktuelle bevaringshensyn.

En viktig del av løsningen var å gi skolen ny hovedinngang via en nedsenket forplass med direkteatkomst til underetasjen. Dette åpnet samtidig for etablering av en ny hovedetasje med romslig foaje/vrimlehall og felleskantine med lett tilgang til heis/trapp sentralt i anlegget. Nivåforskjellen mellom atkomstplassen og resten av skolegården ble utviklet til et naturlig amfi for undervisning og pauser.
Se stort