Adresse
FRYDENBERGVEIEN 48, 0575 OSLO
Tiltakshaver
UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF
Program
GRUNNSKOLE 8-10, 600 ELEVER
Areal
8 415 m2 BTA
Ferdigstilt
2011
ANNET
KANDIDAT OSLO BYS ARKITEKTURPRIS 2012
LAST NED PROSJEKT SOM PDF

FRYDENBERG SKOLE

Frydenbergveien 48 er et gammelt industrianlegg, opprinnelig bygget i 1935 av Per Kure AS. Anlegget ble utsatt for en sabotasjeaksjon under krigen og gjenoppført i 1947, da med en større industrihall. Industrihallen er i dag bygget om til skole med tilhørende idrettshall under terreng.

Intensjonen var å bevare bygningens opprinnelige struktur med midtskip og sideskip. Midtskipet er et stort åpent rom med amfi, scene og kantine. Sideskipene er innredet til undervisningsformål. Området mellom industrihallen og omkringliggende boliger benyttes som felles uteareal for skoleelever og beboere.

Bærende konstruksjoner er plasstøpt betong. Eksisterende yttervegger er massive 1 1/2 steins teglvegger, utvendig isolert og forblendet med ny tegl. Nye yttervegger er isolerte bindingsverksvegger båndtekket med forpatinert sink. Eksisterende vinduer er skiftet ut med nye lavenergivinduer. Bygningen tilfredsstiller Undervisningsbygg sitt krav til energiforbruk, 120 kWh/m2 pr. år.
http://www.undervisningsbygg.oslo.kommune.no/prosjektomtaler/article193821-25139.html
Se stort