Adresse
Oregata, 3181 Horten
Tiltakshaver
Vestfold fylkeskommune
Program
Videregående skole, 1200 elever
Areal
18 000m2 BTA
Ferdigstilt
Skolestart 2019
ANNET
Konkurranse i samarbeid med Ola Roald Arkitektur AS og Betonmast AS.
LAST NED PROSJEKT SOM PDF

HORTEN VIDEREGÅENDE SKOLE

Arch Uno AS i samarbeid med Ola Roald Arkitektur AS og Betonmast AS prekvalifiserte seg høsten 2015 som 1 av 6 team til å prosjektere ny videregående skole i Horten. Den nye skolen skal erstatte dagens to eksisterende skoler. Tomten avsatt til formålet, er Lystlunden, en av to parkområder i tilknytning til Horten Sentrum. Byens idrettsanlegg med flerbrukshall og fotballbane er nærmeste nabo.

Prosjektet er tilpasset tomten og optimalisert i form og materialbruk for å svare på byggherrens miljøambisjoner. Prosjektet tilfredsstiller FutureBuilts plusshuskriterier, vil kunne få et redusert klimagassutslipp på minst 50 % og oppnå BREEAM-Nor Outstanding.

For å klare dette, må man bygge arealeffektivt og rasjonelt. Massivtre betyr kort byggetid, rent/ tørt bygg og godt inneklima. Taket brukes til energihøsting med solceller og termiske solfangere, samt fordrøyning av regnvann med sedum. Klimaskallet isoleres til passivhusnivå (TEK15).

Prosjektet skal stimulere til økt biologisk mangfold. Bygningen plasseres derfor på den minst verdifulle/ attraktive delen av tomta. På den måten tar man vare på parken og dens store, flotte trær, samtidig som man ivaretar forbindelsen fra byen, gjennom parken og ut til idrettsanleggene og Håkonsvern. Teamet gikk dessverre ikke videre i konkurransen.
Se stort