Adresse
Rudsødegården 22-26, 3531 Krokkleiva
Tiltakshaver
Hole kommune
Program
30 enerom i sykehjem og 10 omsorgsboliger, fellsfunksjoner og administrasjon
Areal
3 895m2 BTA
Ferdigstilt
2002
ANNET
Hole kommunes byggeskikkspris 2005
LAST NED PROSJEKT SOM PDF

HOLE BO- OG REHABILITERINGSSENTER

Vakker naturtomt i skråning ned mot Steinsfjorden.
Anlegget er hovedsakelig på ett plan med omsorgsboligene som separate enheter.
Fellesfunksjoner med flatt tak og forblendet med tegl, boligene med saltak og panelkledning.
Utomhusanlegget er integrert i tilstøtende naturlandskap.

Senere utvidet med ny avdeling med 8 enerom, ferdigstilt januar 2012.
Se stort