Adresse
Gaupefaret 5, 1823 Knapstad
Tiltakshaver
Hobøl kommune
Program
Sykehjem med 20 enerom, 8 bofelleskapsleiligheter og 11 omsorgsboliger med tilhørende fellesfunksjoner og administrasjonsavdelin
Areal
4.038 m2 BTA
Ferdigstilt
2000
ANNET
Basert på vinnerprosjekt fra åpen forprosjektkonkurranse i regi av Hobøl kommune 1998.
LAST NED PROSJEKT SOM PDF

HOBØL BO- OG REHABILITERINGSSENTER

Et lavt anlegg på hovedsaklig ett plan, organisert langs en gammel branndam på et slakt høydedrag i kulturlandskapet. Fellesfunksjoner med flate tak og fasader forblendet med grå-slemmet tegl og bofunksjoner med skråtak og fasader kledd med hvitmalt trepanel. Fargepaletten går igjen i omkringliggende småhusbebyggelse.  Tilhørende utomhusanlegg er parkmessig opparbeidet
Se stort