Adresse
UTMARKVEIEN 2, 0689 OSLO
Tiltakshaver
BØLER SENTER AS
Program
UTBYGGING EKSIST. KJØPESENTER, 130 NYE LEILIGHETER
Areal
21 000M2 BTA
Ferdigstilt
2005
ANNET
1. PREMIE, INNBUDT KONKURRANSE
LAST NED PROSJEKT SOM PDF

BØLER SENTER

Bøler senter ligger sentralt ved Bøler T- banestasjon. Senteret ble oppført parallelt med utbyggingen av drabantbyen. Første del ble tatt i bruk i 1961, et mindre tilbygg i 1965.

Arch Uno AS vant en innbudt konkurranse om utbygging av senteret i 2002. Den nye reguleringsplanen for området ga mulighet for å utvide senteret, samt bygge 130 nye leiligheter. I henhold til reguleringsplanen er det oppført leiligheter i 8 etasjer mot Bølerskrenten og 4 etasjer mot Bølerlia, samt forretninger i en etasje mot Utmarkveien og to etasjer mot Bølerskrenten. Leilighetene er organisert i en vinkel over butikksenteret og har utsikt mot vest og nordvest. De nordvestvendte leilighetene har utkragete karnapper og balkonger som ivaretar dagslysinnslipp og utsikt.

Prosjektet er oppført med skillevegger av betong og dekker bestående av Con-form elementer. Baderom er levert som prefabrikerte kabiner. Bygningen er forblendet med gul tegl og kledd med korrugerte aluminiumsplater på mindre felter.
Se stort