Adresse
Saxegaardsgate 17, 0192 Oslo
Tiltakshaver
Kultur- og kontorbygg Oslo KF – Oslo kommune
Program
Eksisterende løkkebygning fra 1801, restaurert og tilpasset bruk som bydelshus for Gamle Oslo. Anlegget regulert til bevaring o
Areal
850m2 BTA; fordelt på kjeller, 1. og 2. etasje samt loft.
Ferdigstilt
2008
LAST NED PROSJEKT SOM PDF

SAXEGAARDEN

Anlegget ansees å være det eneste bevarte av de tidlige løkke-eiendommene i Gamlebyen. Bygningen var svært nedslitt og i dårlig teknisk stand før beslutning om istandsetting. Bygningen ble totalrehabilitert og sentrale rom restaurert i tett samarbeid med bygningsarkeolog og representanter for Riksantikvaren og Byantikvaren. Det ble installert enkelt ventilasjonsanlegg og automatisk slukkeanlegg (vanntåke).

Lokalene i 1. etasje er mye brukt til selskaper og møtevirksomhet. 2.etasje tilbyr kontorlokaler til foreninger og lag.
Se stort