Adresse
Oslogate 13, 0192 Oslo
Tiltakshaver
Oslo kommune Kulturetaten
Program
Diverse tiltak for rehabilitering og utvikling av eksisterende bygning: - bedre utnyttelse av eksisterende lokaler - oppgrade
Areal
1830m2 BTA
Ferdigstilt
Perioden 2012-2017
ANNET
Anlegget er fredet. Alle tiltak krever Riksantikvarens/Byantikvarens godkjenning.
LAST NED PROSJEKT SOM PDF

OSLO LADEGÅRD

2012-2014
Bedre utnyttelse av loftslokalene i hovedfløyen gjennom etablering av ny interntrapp fra hallen i 1.etasje; for å sikre nødvendig tilgjengelighet og forskriftsmessige rømningsforhold.

2012-2014
Oppgradering av eksisterende toalett- og garderobeanlegg; for å sikre nødvendig tilgjengelighet og legge til rette for universell utforming.

2014-2015
Vedlikeholdsmessig rehabilitering av tak og fasader

2015-2017
Ombygging og rehabilitering av eksisterende lokaler i sidefløyen; for etablering av nytt besøkssenter for kommunens aktiviteter i Middelalderparken.
Se stort