Adresse
OLAF RYES PLASS 2, 0552 OSLO
Tiltakshaver
OSLO KOMMUNE V/ KULTURETATEN
Program
TILRETTELEGGING FOR KUNSTSENTER
Areal
1006 M2 BRA
Ferdigstilt
2011
LAST NED PROSJEKT SOM PDF

OLAF RYES PLASS 2

Rehabilitering og innvendig ombygging av bygård fra 1876 til galleri og atelier for lokale kunstnere. Bygningen ble opprinnelig oppført som bedehus, men senere benyttet som skole, sener hospital og sist som krisesenter. Prosessen avdekket gamle konstruksjoner og overflater. Utfordringen ble å kombinere bevaring av disse med optimal utnyttelse av lokalene. Det er innpasset 22 aterlier. Opprinnelig kirkerom er delvis gjenskapt gjennom en generøs åpning i dekket mellom 1. og 2. etasje. Bygningen er bevaringsverdig. Tiltaket ble gjennomført i nært samarbeid med Byantikvaren.
Se stort