Adresse
FROGNERVEIEN 67, 0266 OSLO
Tiltakshaver
OSLO KOMMUNE V/ KULTURETATEN
Program
UTBEDRING AV KRITISKE BYGGSKADER
Ferdigstilt
2008
LAST NED PROSJEKT SOM PDF

FROGNER HOVEDGÅRD

Registrering, skaderapport, kostnadsvurdering, tverrfaglig koordinering og byggeledelse av rehabiliteringstiltak på kritisk skadde hovedkonstruksjoner på Frogner hovedgård. Omfattet nordfasaden og deler av takkonstruksjonen på hovedfløyen samt takkonstruksjon og etasjeskiller i vestfløyen over Herregårdskroen. Anlegget er fredet, så samtlige tiltak ble gjennomført i nært samarbeid med Byantikvaren.
Se stort