KS-system

KS- SYSTEM

I samsvar med SAK10 § 10-1 har Arch Uno AS et system for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Systemet oppdateres og korrigeres kontinuerlig og revideres i januar hvert år. Samtlige av kontorets arkitekter er gitt opplæring i hvordan systemet skal brukes, samt at det finnes en KS- ansvarlig som kan gi veiledning til bruk av systemet.