Data og Bim

DATA- BIM

Arch Uno AS tilegner seg kunnskap om og bruker relevante digitale verktøy i prosjekteringsprosessen. AGS as har det totale leverandør-, drifts- og rådgivningsansvar for våre IT-løsninger og nettverk. Kontorets IT-ansvarlig sørger for kontinuerlig utvikling av IT-løsninger og systemer i samarbeid med AGS as.
 
3d-visualisering og bruk av BIM i prosjekteringsprosessen er et satsningsområde, og vår strategi er at alle egnede prosjekter skal prosjekteres med 3d-verktøyet Revit. 

Relevante dataprogrammer:
-         Revit Architecture (BIM)  
-         Solibri Model Viewer (BIM)
-         AutoCAD Architecture
-         3DS Max Design
-         Vray
-         Sketch-Up
-         Adobe CC programpakke
-         Focus Arealplan
-         Focus Anbud
-         Project Manager