Om oss
Last ned godkjennings- bevis som PDF.

OM ARCH UNO

Arch Uno AS ble etablert i 1984. Kontoret drives i dag av tre aktive partnere; Nina Tendal, Morten Finnby og Merete Varøystrand, alle sivilarkitekter MNAL. 

Vi har lang erfaring og bred kompetanse fra ulike typer oppdrag; alt fra mindre interiøroppgaver til større prosjekter for privat og offentlig sektor, samt bevaring og plansaker.

Arch Uno AS har som målsetting å tilby komplett arkitektbistand av høy kvalitet innenfor fagområdene planarbeid, prosjektutredning, programmering, detaljprosjektering, samt styring og oppfølging av byggesaker.

Kontoret tar gjerne ansvar for helheten gjennom planlegging, utforming og gjennomføring. Vår erfaring er at slik organisering gir best resultat i forhold til avtalte rammer for funksjonalitet, kostnader og framdrift, og ikke minst i forhold til arkitektonisk uttrykk.

Vårt mål er arkitektonisk kvalitet i overensstemmelse med gjeldende lover og forskrifter basert på faglige vurderinger og kundens prosjektkrav.