KUBEN YRKESARENA
Gate/ vrimleareal
For Oslo kommune v/ Undervisningsbygg. Ferdigstilt 2013. Vinner Oslo bys arkitekturpris.
1/6